ຕອນນີ້ເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງ 15 ເລື່ອງທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າການເດີນທາງເວລາມີຢູ່

15 ເລື່ອງທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າການເດີນທາງທີ່ໃຊ້ເວລາມີຢູ່

ຜູ້ຊາຍໃສ່ເສື້ອພິມພິມ, hoodie, ແວ່ນຕາກັນແດດຖືກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກຊຸມປີ 90 ໄດ້ປະກົດຕົວໃນຊຸມປີ 1940.
ຜູ້ຊາຍທີ່ປ່ຽນ 800 ໂດລາເປັນ 350 ລ້ານໂດລາທີ່ອ້າງເອົາລາວຈາກອະນາຄົດ.